Środki Unijne na kursy zamknięte


Ogłaszamy iż w ramach funduszu europejskiego „Małopolski Program Regionalny” do kolejnego etapu dostały się znajdujące się na poniższej liście granty:

 • stworzenie cyfrowego serwisu zadaniowego modelowania wydatków budżetowych – treningi z obslugi klienta
 • stworzenie kompleksowego systemu zarządzania planami i komunikacją wewnętrzną w przedsiębiorstwie on-line – treningi negocjacyjne
 • Firmowe Kursy Z Pewności Siebie We Wrocławu – treningi zamkniete
 • stworzenie osystemowania typu Software as a Service udostępniającego użytkownikom zdalny dostęp do procesu zarządzania salonami kosmetycznymi Beauty Manager – warsztaty zamkniete
 • stworzenie portalu portroaylpl o tematyce żeglarstwa o unikatowych funkcjonalnościach – szkolenia ze stresu
 • zbudowanie prototypu, a następnie uruchomienie do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – treningi biznesowe
 • zbudowanie wirtualnego doradcy innowacyjnej infrastruktury IT – treningi z komunikacji
 • wzrost konkurencyjności Firmy poprzez uruchomienie platformy wymiany informacji typu B2B – treningi z obslugi klienta
 • zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa przez innowacyjną technologię cynkowania ogniowego produktów stalowych – warsztaty sprzedażowe
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo PKWiU 524813-0000 – treningi HR
 • automatyzacja procesów biznesowych dzięki wdrożeniu modelu B2B w spółce Insoft Consulting Sp z oo – warsztaty z kreatywności
 • zdiagnozowanie mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki – patogen – czynniki środowiska (InterMolMed) – warsztaty z obslugi klienta
 • wkładem – szkolenia z przywództwa
 • Budowa modularnej platformy do wspomagania zarządzania najważniejszymi elementami działalności MSP, dostępnej wszędzie i na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu – treningi firmowe
 • CWS-boco Efficient Line – zaimplementowanie nowoczesnej technologii w branży pralniczej – warsztaty biznesowe
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 r przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Instytucję Wdrażającą dla działania 43 programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka – warsztaty z zarządzania projektem
 • interaktywny biznes typu B2B szansą ekspansji BRUNIMEX – treningi z obslugi klienta