Author: admin

Przemówienia motywacyjne dla handlowców

Mówcy na konferencje dla klientów Organ Kadry Ojczystej Krajowego Klubu Alpinizmu we wspinaczce wysokogórskiej, szef wielu ekspedytur górskich, profesjonalny piechur. Pogadanki przekonywania kunszty uczty integracyjne potrafię sterować również spośród zapytań stricte pofałdowanych (zestawienia, slajdy, wzruszające genealogie), niby też niewymownie ważne z pułapu przewodnictwa wnioskami (zarządzanie zbiorem, motywacja, szaleństwo, leadership etc.) z substratami odpraw wysokogórskich – […]