Scenki biznesowe – tematy do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy że na programie Organizacja Szkoleń i Symulacje Umiejętnościowe rekomendujemy nizej wymienione opracowania do egzaminu:

  • zabawa edukacyjna : „Ikona i ikonstas – symbolika wizerunku Chrystusa” i „Miejsce i znaczenie lalki barbie w kulturze wspolczesnej”
  • zabawa kreatywna : „Atrakcyjność turystyczna wybranej miejscowości na studium przypadku Barcelony” i „Wywiad jako źródlo wiedzy”
  • zabawa edukacyjna – „Mniejszość ukraińska w Polsce 1918-2010. Prasa narodowa w kontekście wydarzeń historyczno-kulturowych” i Korporacyjne Gry Decyzyjne oraz „O funkcji pracy radiowej”
  • symulacja menedżerska – „Transformacja obyczajów w Polsce na podstawie poradników savoir-vivre” i „Rekonstrukcja procesów historyczno-literackich na podstawie serbskiej powieści (na przykładzie dzieł M. Bułatovicia z lat 80-tych XX w.)”
  • gra lingwistyczna : „Literackie i filmowe obrazy miłości w sieci” i „Warunki klimatyczne Islandii”
  • gra słownikowa – „Człowiek w reklamie – aspekty marketingowe, psychologiczne, społeczne i prawne” i „Venatio – krwawa rozgrywka w starożytnym Rzymie”
  • symulacja językowa : „Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w powiecie Janów Lubelski” i „Zachodnioeuropejskie oblicza Wenus jako wyraz współczesnej mozaiki kulturowej”
  • gra słownikowa – „Piękno tatru i folkloru góralskiego w literaturze Młodej Polski (na danych źródłowych z utworów Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Jana Kasprowicza)” oraz „Monestyry jako symbol światowego dziedzictwa kulturowego wschodniego kościoła ortodoksyjnego”
  • gra słownikowa – „Atrakcyjność turystyczna Puszczy Knyszyńskiej” oraz „Rola i znaczenie szlaku świetego Jakuba w turystyce pielgrzymkowej Hiszpanii”