Blog o symulacjach na szkolenia integracyjne i biznesowe

Nazywam się Dagmata Poznańska i zajmuję się prowadzeniem kursów biznesowych w agencji szkoleniowej Training Projects. Dawniej byłam menedżerem departamentu zarządzania zasobami ludzkimi w polskim zakładzie przemysłowym. Z tego też powodu realizuję głównie szkolenia z tematyki menedżerskiej i imprezy integracyjne dla branż produkcyjnych.

Pomagam także w zakresie systemów motywacyjnych i motywowania finansowego.

Od pięciu lat także zajmuję się projektowaniem gier integracyjnych i motywacyjno – inspiracyjnych oraz narzędzi biznesowych. Ten portel poświęcona jest opracowanym przeze mnie symulacjom. Zapraszam do lektury.

Namawiam też do organizowania gier i symulacji: grysymulacyjne@writeme.com.