Szkolenia integracyjne – Czerwcowy Kurs


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy niniejszym dziękują ze strony Kierownictwa Fundacji za czas poświęcony na patronat dydaktyczny – podpisano: Euzebiusz Przypkowski, Józef Wodziński, Filip Kononowicz i Cezary Wroński

 • Profilaktyka nowotworów
 • Siódmy Kurs Konsultantów branży telekomunikacyjnej Zabawy Team Building
 • Zmiana modelu kary ograniczenia wolności – zagadnienia karnomaterialne i wykonawcze
 • rewolucyjne partie, rewolucyjne ruchy polityczne, rewolucyjne elity. Idea oraz praktyka współczesnej demokracji
 • Dobrostan pracowniczy
 • IV Międzynarodowa Konferencja Teoria a także Praktyka Adaptowanej Aktywności Fizycznej
 • Dialog z islamem? 50. lecie Deklaracji Vaticanum II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich NOSTRA AETATE a myśl M. Fethullaha Gülena. VII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom a także Alternatywnym Ruchom Religijnym
 • Bodźce prawno-finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty a także utrudnienia
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Naukowa team building „Urzędnik w świetle wyzwań XXI wieku”
 • Zatrudnianie Młodocianych a także Dzieci – wielowątkowa konferencja
 • Ścieżkami Pisarzy: miasto jako przestrzeń życia twórców (Festiwal literacki połączony z konferencją naukową)
 • 20 Tatrzańskie sympozjum Międzywydziałowe edkukacja jutra
 • IV Konferencja akademicka Kierunków Zamawianych o tematyce „Projektowanie Mechatroniczne”, „Projektowanie CAD/CAM”, „Automatyka i Robotyka” współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFS w wąsko rozumianych dziedzinach projektów dotyczących poprawy atrakcyjności kształcenia na kierunkach: Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka jak również Robotyka – zorganizowane przez Kierowników projektów
 • Szkolenie Symulacyjne team building „Studia nad niepełnosprawnością w krajach członkowskich Unii Europejskiej”