Zabawy Team Building – Cykliczny Program


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy w pas się kłaniając dziękują ze strony naszego Zarządu za czas poświęcony na pomoc – podpisano: Dymitr Augustynowicz, Kordian Adamski, Wincent Gawliczek i Denis Drapała

 • Logistyka lotnictwo – teoria oraz praktyka
 • Warszawski Kongres Specjalistów Korporacyjnych Wyjazdy Integracyjne Wrocław
 • III Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Ochrona Dóbr Kultury. Zabytki kościelne
 • KULTUROWE, SPOŁECZNE jak również ETYCZNE UWARUNKOWANIA BIZNESU, MIKROEKONOMII oraz ZARZĄDZANIA
 • Żyrardów – od Filipa de Girarda do Pawła Hulki-Laskowskiego
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kurs Branżowy team building nt.:”Aktywność fizyczna, sprawność jak również żywienia – w trosce o zdrowie, jakość życia jak również perspektywy naukowej integracji”
 • Konferencja Teoretyczna team building pt. Szkoła wyższa dziś. obszary badawcze , potrzeby, perspektywy
 • XX Konferencja Naukowo-organizacyjna „Bezpieczeństwo Elektryczne i X Szkoła prawnej i faktycznej protekcji Przeciwpożarowej „ELSAF” 2015
 • „Niepowodzenia Rozrodu w Ujęciu Interdyscyplinarnym”
 • Kurs Branżowy team building pt.”Intaglio. Tradycja i Nowoczesność”
 • Polska Narodowa Komisja Roku Polarnego 1932/1933: Wyprawa na Wyspę Niedźwiedzią
 • III OGOLNOPOLSKA WYJAZDOWA INTEGRACYJNA Praktyczne Warsztaty biznesowe team building „Konsumpcja w procesie szybkiego postępu społeczno – ekonomicznego”
 • XIV Konferencja doktorantów a także Młodych Uczonych z formalnego harmonogramu „Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie a także geologii”.
 • III Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Laboratoryjno-Szkoleniowa „Środowisko i Zdrowie na Dolnym Śląsku i w Słowenii „