Wesprzyj swój rozwój zawodowy – garść sugestii od rekruterów

Przekonaliśmy zaproszonego przez nas konsultanta personalnego z uznanego i znanego portalu ogłoszeń o pracę Szukam Pracy do stworzenia listy najważniejszych porad dot. zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Oto sugestie naszego gościa.

Każdy element listu motywacyjnego rzutuje na kształt końcowego skutku. Tak naprawdę to wspomniany list jako całość, ale także jako kolejne jego człony, jest miernikiem tego, czy konkretna osoba zostanie wezwana na rozmowę rekrutacyjną, czy może straci swoją szansę. Pisząc więc ten dokument, musimy wyjątkowo gruntownie przemyśleć każde słowo, aby treść naszego dokumentu była właściwa. Naturalnie każdy element listu motywacyjnego rzutuje wydatnie na ostateczny efekt, jednak na obecnym etapie pochylmy się trochę nad taką częścią składową jak zamknięcie.

Bez wątpienia wszystkie najistotniejsze informacje na temat indywidualnych predyspozycji do objęcia wybranego stanowiska pracy ujmujemy nieco wcześniej, w części właściwej, niemniej także i zamknięcie ma poważny wpływ na to, jak będziemy przez konkretnego przedsiębiorcę, który może nas zatrudnić, widziani. Najwięcej treści należy umieścić w części środkowej, natomiast zamknięcie listu motywacyjnego jest swoistym streszczeniem całości. W tym miejscu pojawia się czas na to, aby podkreślić po raz kolejny własne zaabsorbowanie ofertą pracy i konkretnym stanowiskiem, wyrazić chęć kooperacji, napisać o własnej gotowości do zatrudnienia, jak również ufać w możliwość odbycia nieodległego spotkania biznesowego.

Dlatego też zaleca się w tej części listu motywacyjnego umieścić także swój nr kontaktowy. Naturalnie po dyskutowanej części wywodu, tradycyjnie nazywanej podsumowaniem listu motywacyjnego, należy także dodać konkretną klauzulę zawierającą aprobatę na użycie danych osobowych, jako że w przeciwnym wypadku ogłoszeniodawca nie będzie upoważniony, aby napisać do określonej osoby, chcąc zaprosić ją na spotkanie. Dodatkowo także treść listu motywacyjnego trzeba podsumować wieńczącym zwrotem grzecznościowym. Taki drobny akcent, a przecież ma dużą wagę i świadczy o pełnej kulturze danej osoby.

Naturalnie rozprawiając o zwieńczeniu listu motywacyjnego, trzeba zerknąć na jeszcze jeden niezwykle istotny aspekt. Rzecz polega zatem na tym, aby całość była opatrzona własnoręcznym podpisem osoby starającej się o posadę. To niezwykle istotne, aby ten podpis był tradycyjny, bo „urzeczywistnia” to daną osobę. Niezbędne jest także pamiętanie, aby wspomniany list jako kompletny dokument był spójny i napisany w myśl ogólnie przyjętych zasad.

Autor: Strona autora