Ćwiczenia szkoleniowe – specjalizacja prof. dr hab. Lubosz


Gry biznesowe – wykaz na szkolenie:

 • Ćwiczenia Szkoleniowe
 • Arsenał wrocławski przy Bramie Mikołajskiej
 • Symulacje menedżerskie , doc. G. Anczok
 • Badanie zarządzania skuteczności i efektywności wsparcia osób 45+,50+,55+ w poszczególnych priorytetach komponentu regionalnego PO KL w województwie śląskim
 • Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

 • Gry szkoleniowe , prof. D. Burzyński
 • Na szczytach gór Europy
 • Ocena biznesowa przebiegu procesu wdrażania projektów szkoleniowych realizowanych w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili PO IG
 • Poczet królów i książąt polskich
 • Skalka zakladanie a osetrvanie
 • Świadomość Narodowa Szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI do poł. XVII w.
 • Z różnych dziedzin sztuki
 • Poranna dostawa – Stephen King (88)
 • Quanta Cura – Pius IX (170)
 • Wiek niewinności – Edith Wharton (1012)
 • Czarna kompania (tom 6 – Ponure lata) – Gleen Cook (1422)
 • Tajemnica rubinowego pierścienia – Jadwiga Courths-Mahler (2027)
 • Zatopiony świat – J. G. Ballard (3116)
 • Sytuacja krytyczna – Jarosław Zieliński (3707)
 • Misja specjalna – A. J. Quinnell (4368)
 • Wakacje państwa Atkins – Krzysztof Malinowski (5216)
 • Milion nowych dni – Bob Shaw (5494)
 • Utwory wybrane – Kornel Makuszyński (6310)
 • Brzeg nieskończoności – David Brin (7326)

 • Gry z zarządzania , prof. C. Bartocha