Ćwiczenia menedżerskie – problematyka do egzaminu


Zawiadamiamy że na programie Edukacja Innowacyjna i Gry Szkoleniowe zezwala się na nizej wymienione publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja decyzyjna : „Obóz jeńców i internowanych w Strzałkowie historia i teraźniejszość” i „Problem eutanazji w polskiej pracie po 1989 roku; The problem of euthanasia in polisch press after 1989”
  • zabawa biznesowa – „Rywalizacja mocarstw o wpływy w Bułgarii od traktatu w San-Stefano do wybuch I wojny światowej” i „Relacje polsko-rosyjskie. Badanie stereotypów i uprzedzeń”
  • symulacja słownikowa – „Życie kulturalne pierwszych Słowian na Półwyspie Bałkańskim” oraz Gry Symulacyjne i „Rzecznik Praw Dziecka w systemie organów Państwa”
  • gra biznesowa : „Wpływ aktywności Słońca i parametrów orbity ziemskiej na klimat Ziemi” oraz „Między artyzmem a sukcesem. Problematyka historyczna w filmach Andrzeja Wajdy”
  • gra słownikowa : „O funkcji pracy radiowej” oraz „Inspiracje antyczne w początkach USA”
  • zabawa lingwistyczna – „Symbolika liturgiczna greckokatolicka w interpretacji Jana Złotoustego” oraz „Kobieta we współczesnej reklamie prasowej: matka, żona, partnerka?”
  • gra biznesowa : „Kultura Romów (Cyganów). Obyczaje i tradycja” oraz „Problem postpamięci we współczesnych komiksach o Holokauście”
  • symulacja edukacyjna – „Optymolizacja serwisów internetowych na modelu witryny E-Bankier.pl” oraz „Atrakcyjność turystyczna gminy Włodawa”
  • gra słownikowa : „Obrazy islamu we wspołczesnej Europie – między asymilacją a wykluczeniem” oraz „Emancypacja kobiet w prasie poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku”