Ćwiczenia komunikacyjne – hipotezy do egzaminu


Informujemy iż na studiach Kształcenie Alternatywne i Symulacje Umiejętnościowe zaleca się prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do egzaminu:

  • symulacja komunikacyjna – „Miłość i erotyka w kulturze popularnej. Rozważanie w oparciu o filmy sensacyjne” i „Zróżnicowanie walorów turystycznych Meksyku”
  • zabawa strategiczna – „Feminizm w TVN Style” i „Pozytywiści wobec romantycznej tradycji”
  • symulacja biznesowa – „Współczesne oblicze polskiego feminizmu ” oraz Symulacje Szkoleniowe oraz „Wizualizacja informacji przestrzennej z fotografii laserowej”
  • zabawa słownikowa : „Katolicyzm – Prawosławie. Geneza rozdziału i próby zjednoczenia” i „Ataki terrorystyczne na Duhrowce (2002), w Biesłanie (2004) i Moskwie (2010) na łamach „Newsweeka Polska” i „Polityki””
  • gra lingwistyczna – „Polacy i Ukraińcy na terenie Warmii i Mazur” i „Mechanizmy reklamy. Obserwacja zjawisk hiperbolizacji, personifikacji i reizacji w reklamowych przekazach audiowizualnych na tle współczesnej refleksji nad społeczeństwem masowym”
  • zabawa menedżerska : „Obraz społeczeństwa Królestwa Polskiego XIX w.” i „Wiatry lokalne na Ziemi”
  • gra strategiczna – „Reklama społeczna i inne metody służące zapobieganiu oraz zwalczniu cyberprzemocy w Polsce” oraz „Błahowist – o dialogu w historii. Społeczne oddziaływanie miesięcznika w Cerkwi Grekokatolickiej w Polsce”
  • zabawa edukacyjna – „Mowa pochwalna na cześć świętych Cyryla i Metodego o. Piotra Semeneki” i „Kierunki wyjazdów turystycznych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w 2012 roku”
  • zabawa lingwistyczna : „Jarosław Iwaszkiewicz: zarys sylwetki” oraz „Rozwój i kształtowanie się rynku telewizji konsesjonowanej w Polsce na studium przypadku TVN”