Scenki szkoleniowe – hipotezy do pracy magisterskiej


Potwierdzamy iż na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Umiejętnościowe zalecamy prezentowane na niniejszej liście tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra decyzyjna – „Sieciowa awataryzacja. Kreowanie użytkownika w cyberprzestrzeni” i „Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w środowisku wiejskim na studium przypadku gminy Łubowa”
  • symulacja edukacyjna – „Kobieta w poszukiwaniu tożsamości na podstawie powieści Gustawa Flauberta „Pani Bovary”” oraz „Optymalizacja filtracji spektralnej w kamerach i pirometrach podczerwieni”
  • gra decyzyjna – „Prasowe obrazy kobiet w ciąży. Omówienie zagadnienia na przykladzie dostępnych czasopism kobiecych” i Licencjonowane Gry Strategiczne oraz „Charakterystyka postaci detektywów w powieściach kryminalnych Agaty Christe”
  • gra menedżerska – „Walory turystyczne i kulturowe Gniezna” oraz „Inspiracje antyczne w początkach USA”
  • gra biznesowa – „Budżet partycypacyjny: przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego” i „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie”
  • zabawa lingwistyczna – „Pozytywistyczny spór o kształt powieści” i „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlacza LED do diagnostyki i naświetlania stosowanego w terapii fotodynamicznej”
  • symulacja edukacyjna – „Obraz Żyda w polskiej kulturze ludowej” i „Obozy koncentracyjne i łagry sowieckie – Detekcja porównawcza”
  • gra decyzyjna : „Obraz Albanii w dzielach Ismaile Kadare – próba nawiązania dialogu ze światem” i „Hongkong w powieściach Jamesa Clavell’a „Toi-Pan” i „Noble House””
  • gra słownikowa – „Henryka Sienkiewicza „czytanie dziejów” na przykładzie Potopu” oraz „Herodot w „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego”