Gry edukacyjne – hipotezy do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy że na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Szkoleniowe zalecamy następujące publikacje do pracy dyplomowej:

  • symulacja zespołowa – „Młodzież przyszłością Europy. Program Unii Europejskiej Młodzież w Działaniu w kontekście integracji europejskiej” i „Trzy spojrzenia na postać Chrystusa w kinie współczesnym”
  • zabawa strategiczna – „Slogan językowy w reklamie marketingowej społecznej i politycznej” i „Absurd ironia groteska bronią przeciwko czasom terroru na przykładzie twórczości Michała Zoszczenki i Władimira Wojnowicza”
  • gra językowa : „Jana Kochanowskiego pytania o sens egzystencji” i Gry Biznesowe oraz „Zróżnicowanie promieniowania słonecznego na obszarze Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych”
  • gra decyzyjna – „Teatr uliczny jako kontynuacja Święta Głupców – średniowieczne i współczesne Gniezno” oraz „Czesław Niemen 1939-2004 życie i twórczość”
  • symulacja menedżerska : „Nowy Jork w obiektywie” oraz „Regiony geograficzne Lubelszczyzny – próby podziałów”
  • gra zespołowa – „Opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą jako cel europejskiej turystyki kulturowej” oraz „Problem aborcji w Polsce”
  • gra słownikowa – „Bohaterowie powieści kryminalnych Agathy Christie i Georgesa Simenowa” oraz „Uniwersalne prawdy bajki. Rola Ignacego Krasickiego w rozwoju gatunku”
  • zabawa słownikowa – „-kulturowy obraz współczesnej policjantki” oraz „Czałga i disco polo. Fascynacja i wstyd”
  • zabawa menedżerska : „Jak widzą nas inni? Stereotyp Polaka w Stanach Zjednoczonych” oraz „Bohater wyalienowany. Weryfikacja na podstawie pierwszych filmów”