Decyzje – trenerzy z przywództwa – Ośrodek Doradztwa

Ranking wygranych aplikacji w programie dofinansowań Hiszpańskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • A9/T/PODKARPACKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacyjnych usług projektowych drogą do wzrostu konkurencyjności firmy, EDS POLSKA SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego projektu ogłoszono subsydia na symulacje strategiczne. Zalecane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje Instytut Rozwoju Biznesu – fundacja.
  • B9/R/ŚLĄSKIE-, przystosowanie do potrzeb innowacyjnej techniki precyzyjnego diagnozowania i obrazowania w obrębie twarzoczaszki., INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BUBIŁEK-BOGACZ, Dla tego wniosku zaakceptowano dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji GFKM
  • G8/I/OPOLSKIE-, unowocześnienie do produkcji nowej generacji przewodowych wyrobów kompozytowych Fe0/J/PODKARPACKIECu, „ELTRON-KABEL” SPÓŁKA JAWNA, KRZYSZTOF RUTKOWSKI, TADEUSZ RUTKOWSKI, Dla tego wniosku ogłoszono dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Marek Santorski. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji IBD Business School
  • 9/K/MAZOWIECKIE-, Innowacyjna usługa dostaw produktów nabywanych on-line, Polska Grupa Pocztowa Innowacje Sp. z o.o., Dla tego wniosku ogłoszono subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Integra Consulting
  • 5/M/OPOLSKIE-, Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy poprzez wielopoziomowe usprawnienie zasadniczych zmian w procesie produkcji wyrobów kulistych, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE”YABRA” , Dla tego zgłoszenia przyznano finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Training Partners
  • 9/W/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Nowa technologia wytwarzania nowych produktów , Gasket spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią, Dla tego aplikacji przyznano dotację na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Marek Grzesiak. Zalecane szkolenia w fundacji Profess
  • F3/L/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, ekonomizacja innowacyjnej linii do produkcji suplementów diety i wyrobów medycznych., WORLD – MEDICAL SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku zaakceptowano środki na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Nęcki. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Training Partners