Ćwiczenia szkoleniowe – zalecenia do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy iż na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Doświadczalne akceptujemy tu przedstawione opracowania do egzaminu:

  • gra decyzyjna : „Społeczeństwo internetowe poprzez blog” oraz „Spartanie w filmie 300 Zacka Snydera”
  • symulacja decyzyjna – „Masakra turecka na Ormianach wydarzenia z 1915 roku w powieści Czterdzieści dni Musa Dah Franza Werfela” oraz „Święta Góra Athos na stronach www. Rola internetu w przekazywaniu idei”
  • gra lingwistyczna – „Monitor wobec kultury i spraw społecznych w epoce stanisławowskiej” i Gry Biznesowe W IT i „Postać wampira w literaturze wieku XIX”
  • zabawa kreatywna – „Marketing polityczny w XXI wieku” oraz „Internet a feminizm – obraz polskich organizacji kobiecych w cyberprzestrzeni”
  • gra menedżerska – „Terroryzm jako forma nacisku służąca do realizacji określonych celów politycznych” i „Przejawy banalności zła w esejach Josifa Brodskiego”
  • symulacja zespołowa : „Różne wymiary edukacji historycznej w Polsce z uwzględnieniem projektu historycznego Fundacji Patria Wielkopolska BUSU” i „Projekt spływu canoe po Wieprzu”
  • gra lingwistyczna : „Strategia reklamowo-edukacyjna Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami” oraz „Wizerunek męskiego wampira w twórczości Anne Rice i Lynsay Sards”
  • zabawa menedżerska : „Poezja białoruska w antologiach polskich po 1989 r.” oraz „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach”
  • gra komunikacyjna : „Społeczność lokalna na drodze do wspólnej Europy” oraz „Święte kanonizowane przez Jana Pawła II”