Wyjazdy motywacyjne – zaproszeni abiturienci

Czytelnikom naszego bloga (nazwiska tu na liście) w pas się kłaniając dziękujemy (a ponadto wysyłamy opisane niżej prezenty) za uwagę przeznaczoną na wyrażenie swojego zdania w formularzu ankietowym, który przesłali Państwu nasi moderatorzy Ludwik Wielopolski, Jaromir Brzezina, Alojzy Dziadosz i Eryk Kubik w czasie studiów Wielkopolskie Garncarskie Imprezy Team Building

  • Zygmunt Cimoch, Politolog, Kargowa, przesyłamy bezpłatny voucher na wykład „negocjacje z pracodawcami ” lub jedną z naszych gier integracyjnych plus książkę „Aktywny senior. Zbiór gier rekreacyjnych dla osób starszych”
  • Kacper Szczawiński, , Żagań, przesyłamy bezpłatny voucher na panel dyskusyjny „ trening negocjacji racjonalnych” lub imprezę i zabawę team building plus wydawnictwo „Sekty religijne w nowożytnej Europie”
  • Bernart Karch, Dyspozytor lotniczy, Duszniki-Zdrój, przyznajemy darmowy wstęp na warsztat otwarty „Sztuka przemawiania – warsztaty 2 dniowe” lub szkolenie integracyjne oraz książkę „Rymowanki wrażliwe na tematy kłopotliwe”
  • Mauryc Imieliński, Krupier, Mrągowo, zdobywa wejściówkę na panel dyskusyjny „zarządzanie projektem eventowym ” lub szkolenie integracyjne i książkę „Dziecięca padaczka objawowa w zakażeniu cytomegalowirusem – aspekty diagnostyczne, terapeutyczne i neurorozwojowe”
  • Adrian Netkowski, Wyższy urzędnik , Repki, przesyłamy bezpłatny voucher na warsztat otwarty „Konsorcja, partnerstwa i koalicje – efektywna koordynacja w ramach wielu podmiotów” lub zabawę i grę integracyjną a ponadto wydawnictwo „Don Kichote w krainie filozofów. O kichotyzmie Pokolenia ’98 jako poszukiwaniu nowoczesnej formuły podmiotowości”
  • Leon Kudlik, Fizjoterapeuta , Janikowo, przyznajemy rabat na kurs „dystrybucja innowacji!” lub jedną z naszych gier integracyjnych oraz wydawnictwo „Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne”
  • Marceli Choroba, Historyk, Gaszowice, przyznajemy rabat na wykład „Wizerunek medialny – siła spójnego przekazu” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie i wydawnictwo „Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne”