Symulacje edukacyjne – problematyka do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy że na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Doświadczalne akceptuje się nizej wymienione zagadnienia do egzaminu:

  • zabawa biznesowa : „Dziedzictwo kulturowe wobec wyzwań współczesności koncepcje programowo-organizacyjne Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.” oraz „Kobieca cielesność na łamach czasopism luksusowych – perspektywa piękna i brzydoty”
  • zabawa strategiczna – „Dworek Zdziechowski w Słaboszewku kolo Mogilna 1922-1939. Historie Rodu i Genius loci” oraz „Święta na tle kultury Polski i Macedonii”
  • symulacja lingwistyczna – „Cechy klimatu Pomorza Zachodniego” oraz Gry Biznesowe i „Chatakterystyka w utworach fantasy autorstwa Johna Ronalda Reueal Tolkiena”
  • zabawa menedżerska – „Powiat Gnieźnieński – współczesna problematyka kulturowa w przestrzeni historycznej” i „Prasa polskich środowisk emigracyjnych w Irlandii po roku 2000”
  • zabawa językowa – „Rywalizacja mocarstw o wpływy w Bułgarii od traktatu w San-Stefano do wybuch I wojny światowej” i „Pojęcie piękna u wybranych autorów antycznych i wczesnośredniowiecznych”
  • zabawa zespołowa : „Zło w internecie z perspektywy katolickiej teologii moralnej” i „Życie w nazistowskich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady”
  • gra decyzyjna – „Rola internetu w komunikacji społecznej” oraz „Przebieg i oddziaływanie społeczne strajku szkolnego we Wrześni z 1901 r. Epizod z dziejów germanizacji Wielkopolski”
  • zabawa edukacyjna – „Obrazy islamu we wspołczesnej Europie – między asymilacją a wykluczeniem” i „Wspólnota międzynarodowa wodec problemu Kosowa w latach dziewiędziesiątych XX wieku”
  • gra słownikowa : „O zamążpójściu – sytuacja kobiet w Anglii na rzełomie XVIII i XiX wieku na podstawie twórczości Jane Austen” oraz „Kobiety w epoce elżbietańskiej”