Scenki z zarządzania – zalecenia do pracy magisterskiej


Informujemy iż na kursie Andragogika i Symulacje Integracyjne akceptuje się prezentowane na niniejszej liście problemy do zaliczenia:

  • symulacja komunikacyjna : „Wpływ telewizji na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia” i „Media i terroryzm wzajemne relacje i zależności”
  • zabawa komunikacyjna – „Zarządzanie zasobami ludzkimi” i „Projekt wycieczki rowerowej po Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu”
  • zabawa menedżerska : „Procesy czarownic w Wielkopolsce na podstawie obserwowanych przekazów literackich (od XVI do XVII wieku)” oraz Symulacje Menedżerskie i „Dzieci i młodociani w KL Auschwitz – Birkenau 1940-1945 jako obozowy filar społeczny”
  • zabawa lingwistyczna – „Życie i twórczość Borysa Pasternaka” oraz „Śląski regionalizm w przekazie medialnym”
  • zabawa zespołowa – „Internetowy przekaz konfliktu społeczno-politycznego we współczesnych krajach arabskich” i „Zjawisko janczerstwa na studium przypadku Mehmecka Sokdovicia”
  • symulacja lingwistyczna : „Najważniejsze czynniki atrakcyjności turystycznej krajów skandynawskich” i „Czasopisma młodzieżowe w okresie transformacji w Polsce 1980-2005”
  • gra kreatywna : „Poezja białoruska w antologiach polskich po 1989 r.” i „Dziennik Wacława Niźyńskiego”
  • gra zespołowa – „Społeczność lokalna na drodze do wspólnej Europy” oraz „Świete drogi Europy”
  • gra kreatywna : „Współczesne oblicze polskiego feminizmu ” oraz „Problemy polityczno-spoleczne Polski lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, zawarte w utworach zespołu Kult w latach 1986-2001”