Rekomendacje – trenerzy ze sprzedaży – Ośrodek Treningu

Zestawienie dopuszczonych do kolejnej rundy wniosków w programie dofinansowań Belgijskiego Grantu Przedsebiorczości:

  • 4/R/PODLASKIE-, Wykonywanie innowacyjnej konstrukcji drogi mieszanką SMA JENA poprzez wykorzystanie maszyn drogowych: kruszarki oraz rozkładarki mas bitumicznych., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Larix Sp. z o.o., . Dla tego zgłoszenia przyznano dotację na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Szymon Nęcki. Zalecane w agencji Mindlab
  • 2/G/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej technologii do wytwarzania urządzeń vendingowych poprzez zakup i uruchomienie linii produkcyjnej., NUMAR SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zatwierdzono środki na symulacje team building. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje Instytut Rozwoju Biznesu – fundacja.
  • H7/I/ŁÓDZKIE-, unowocześnienie innowacyjnej technologii do unieszkodliwiania osadów dennych, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „MARTECH-PLUS” MARCIN MISTARZ SPÓŁKA JAWNA, Dla tego aplikacji przyznano finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Skała. Zalecane w firmie Mindlab
  • 5/T/PODKARPACKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie zintegrowanego systemu podtrzymującego właściwości produktów, dostosowanego do linii produkcyjnej, „RYTM-L” SP Z O.O., Dla tego projektu zaakceptowano środki na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 7/C/ŚLĄSKIE-, Zakup innowacyjnego lasera medycznego oraz aparatu ultrasonograficznego., INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA JOANNA ŻUBROWSKA-MAZUR, Dla tego projektu zatwierdzono dotację na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Brainstorm
  • C6/K/MAZOWIECKIE-, twórcza implementacja innowacyjnej technologii produkcji saun i balii ogrodowych, LIFE POLSKA IWONA OLEJNIK, Dla tego projektu przyznano środki na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 8/J/ZACHODNIOPOMORSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacji produktowej – systemu eksperckiego do wieloparametrowej optymalizacji działań telemarketingowych i sprzedażowych w oparciu o duże, zmienne i różnorodne zbiory danych i algorytmy samouczące się, BIG DATA PROCESSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu zatwierdzono finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Schenk Institute
  • 5/N/PODLASKIE-, Stawiamy na innowacje, czyli wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Błysk sp. z o.o. poprzez kompleksowe przygotowanie najnowocześniejszej technologii, BŁYSK SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Santorski. Zalecane szkolenia w agencji ODiTK