Ćwiczenia integracyjne – wytyczne do pracy magisterskiej


Ogłaszamy że na programie Organizacja Szkoleń i Symulacje Doświadczalne dopuszczamy następujące tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja menedżerska – „Niekonwencjonalne hotele Świata” oraz „Mityczny aspekt kultury we wspólczesnej reklamie”
  • zabawa biznesowa : „Mechanizmy wpływu reklamy na zachowanie konsumenta na studium przypadku reklam skierowanych do mężczyzn” i „Jarocin w sieci dyskursu”
  • gra menedżerska : „Lubelski szlak kulinarny produktów tradycyjnych” i Nauczycielskie i Symulacje Szkoleniowe W Produkcji i „Święta na tle kultury Polski i Macedonii”
  • symulacja kreatywna – „Obraz małej ojczyzny w mediach na podstawie Gniezna i okolic” i „Nazwy trunków serwowanych w wielkopolskich pubach”
  • symulacja komunikacyjna : „Rozumienie pojęcia wolność” oraz „Wpływ katastrofy smoleńskiej na stosunki polsko-rosyjskie”
  • zabawa zespołowa : „Poetyka, konstrukcja i psychologia reklamy telewizyjnej ” oraz „Adam Mickiewicz jako komentator własnej twórczości”
  • gra menedżerska – „Kultura, Polska i Polacy w twórczości Kazimierza Staniszewskiego” oraz „Gniezno w systemie międzynarodowej komunikacji”
  • zabawa lingwistyczna – „Drogi Ukrainy do Pomarańczowej Rewolucji w oparciu o eseistykę Jurija Andruchowycza” i „Automatyzacja procesu wyznaczania parametrów wiązki laserowej według normy PN-EN ISO 11146”
  • symulacja edukacyjna : „Terror stalinowski w latach 1929-1941” oraz „Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce lat 90-tych XX w. na przykladzie polskiej twórczości filmowej”