Ogłoszenie – test – Szkoła Trenerów

Ogłoszenie – zadania końcowe – Szkoła TrenerówNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla klientów w module „Akademia Instruktorów Interpersonalnych:

Obowiązkiem kandydata w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a następnie przygotowanie dla tej jednostki warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Podstawowym elementem pracy musi koniecznie zostać program kursy menedżerskie

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA DODATKOWO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Jak skutecznie negocjować w biznesie
 • Asystentka – profesjonalny partner w biznesie
 • Zarządzanie czasem w pracy menedżera
 • Angażowanie i prowadzenie wolontariuszy


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
 • GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET AMAZONKI
 • FUNDACJA IMIENIA JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO
 • SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 188 W CZĘSTOCHOWIE
 • STOWARZYSZENIE PROMOCJI PŁYWANIA VEGA
 • FUNDACJA BUDOWY KOMPLEKSU SZKÓŁ, HALI SPORTOWEJ, BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO KORZYSTANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NADZIEJA” W TŁUSZCZU
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STRZAŁKOWIE
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO
 • STOWARZYSZENIE CHÓRALNE ” GRADUALE”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI „DLA CHUDOBY”
 • FUNDACJA „POMOCNA DŁOŃ”
 • STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY I RODZINOM „PRZYSTANEK”
 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA „SUKCES”