Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Abstynencja pracowników przez różne choroby stanowi ogromny problem zarówno dla samych firm, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego taka osoba nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale należy mu się również za ten okres wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do pewnej ilości dni płaci je firma, a następnie ten obowiązek przejmuje ZUS.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami duże znaczenie ma prewencja, z tego też powodu w tego typu działania angażuje się też często PIP. Jednym z obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest zapobieganie negatywnym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały liczne warsztaty i kursy związane z ta tematyką.

Właściciele firm w ramach tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, jakie pozwolą zbadać wysokość ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki temu można będzie rozpocząć należyte działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu stresu związanego z pracą.

Jak widać po statystykach, czynnik ten to jeden z najczęściej występujących powodów nieobecności pracowników. Ocenia się, że blisko 60 procent wszystkich zwolnień będzie skutkiem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w miejscu pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu zgłaszane są częściej pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Długotrwały stres może się bardzo negatywnie odbić na najrówniejszych obszarach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje narastające problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a nie leczony może się stać przyczyną groźniejszych chorób. Zbyt długie narażanie na warunki stresowe może się nawet skończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie mają zupełnie świadomości, jak niepożądane skutki może dla nich nieść życie w ciągłym stresie. Efekty tego typu sytuacji odbijają się także na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.