Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to coraz lepsza sytuacja na pracowniczych rynkach – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia osiągnął najniższy poziom od 1991 roku. Pod koniec 2016 roku miało wartość niewiele ponad 8 procent, a spadki były widoczne aż w 14 województwach. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne kłopoty ze znalezieniem dobrych pracowników.

Z pewnością taka sytuacja jest widoczna w branżach technologicznych, w nich już od kilku lat ludzie są świadomi tego, że to oni stawiają warunki. Lecz bardzo podoba sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, także w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Sytuacja tego typu jest dość korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz również dla naszej gospodarki, którą może rozruszać wzrost pensji. Poza tym coraz większe znaczenie mają różne benefity, jakimi motywuje się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć sportowe karty, opiekę medyczną czy też pakiet ubezpieczeń dla pracowników i ich rodzin.

Co interesujące, tendencje w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż na całym świecie, gdzie obserwuje się regularny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w roku 2017 ogólna liczba osób nie mających stałego zatrudnienia może osiągnąć poziom nawet 200 milionów. Główną przyczyną tego typu problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Pomimo tez wielu ludzi, rozwój technologiczny i zwiększająca się automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na wysokość bezrobocia. Hasła tego typu często się słyszy od dziewiętnastego wieku, a w dalszym ciągu pomimo wykorzystywania ogromnych ilości najróżniejszych urządzeń pracowników nic nie zastąpi. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne technologie będą powodowały wymieranie pewnych profesji i tworzenie się innych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo szybko, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą we własny rozwój i nie obawiać się zmian.