Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla samych firm, jak i społecznych instytucji. W czasie zwolnienia lekarskiego taka osoba nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz również mu się należy za ten okres wynagrodzenie. Do określonej liczby dni płaci je firma, a potem obowiązek ten powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami niezwykle ważna jest prewencja, z tego też powodu w działania tego typu angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich podjęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie negatywnym niepożądanym skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym zostały przygotowane specjalistyczne warsztaty i kursy związane z ta tematyką.

Właściciele firm w zakresie tego projektu skorzystać będą mogli dodatkowo z dostępnych narzędzi, które pozwolą oszacować zakres ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki temu można będzie podjąć należyte działania naprawcze, a dodatkowo wdrożyć profilaktycznie środki chroniące przed występowaniem stresu zawodowego.

Jak widać po statystykach, czynnik ten to jeden z najczęściej występujących powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że blisko 60 procent lekarskich zwolnień jest rezultatem postępujących problemów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu zgłaszane są częściej pośród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długi stres odbija się bardzo negatywnie na wielu różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Powoduje narastające problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a pozostawiony bez leczenia stać się może przyczyną poważniejszych dolegliwości. Długotrwałe narażenie na stresowe warunki zakończyć się nawet może ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy bardzo często nie wiedzą nawet, ile niepożądanych skutków może dla nich nieść życie w stresujących warunkach. Skutki takiej sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.